Privacy Policy
Medische Pedicure Praktijk Tolakker

Oktober 2018 ( 09-10-2018 )

Pedicurepraktijk Tolakker  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure Praktijk Tolakker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

U kunt hier de volledige versie van ons privacy regelement inzien.


Op uw verzoek verstrekken wij u graag een geprinte versie van dit Privacy Regelement.

Als Medisch Pedicure Tolakker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website ( www.pedicuretolakker.nl/contact ).